Islam

İslam nedir? Nasıl Müslüman olunur?

Istanbul - Süleymaniye camii

Arapça olan İslam kelimesi, barış ve huzur manasına gelmektedir. İnsanoğlu ihlas ile, tek ve bir olan Allah’a boyun eğerek, yüce Yaratan ile ve çevresi ile ilişkilerinin huzurlu olmasını elde eder. Onun için “O’na” boyun eğene müslüman.  -> Devamı...

Allah = tek ve bir olan İlah

Islam

Ahiretin ebedi olduğu düşünül- düğünde, bu dünyadaki her şey, hakikaten her şey, önemini kaybetmektedir – yalnız “O” müstesna. O ki merhametlilerin en merhametlisi ve herşeyin sahibi olan Rabbimiz. -> Devamı...

Kur’an-ı Kerim – İslam’ın mukaddes Kitabı

Kur’an-ı Kerim, son peygamber olan, Muhammed (sav)’e nazil olmuş yüce Allah’ın kitabıdır. Nazil olmuş olduğu günden bu güne kadar, ister şekli olsun, ister içerdiği hakikatler olsun, hiç değişmemiştir, hiç inkar edilememiştir.  -> Devamı...

Muhammed (sav) – Yüce Allah’ın Elçisi

Yüce Allah’ın son Peygamberi ve Rasülü yalnız yaşamış olduğu zaman da değil, gelmiş geçmiş bütün zamanlar da dünyada yaşamış olan en sayılan ve en sevilen insanı olmuştur.  -> Devamı...

İbadet ve İslam

Hiç şüphesiz ibadet İslam dininde en önemli unsurlardan biridir. İbadet feyiz, güven ve huzur verir ve bu huzur ilk önce kişinin kendisinde daha sonra da etrafına yayılır.   -> Devamı...

İslam’ın Tarihi

Geschichte des Islam - wikimedia

Peygamber efendimiz Muhammed (sav)’e miladi 611 yılında ilk defa Cebrail (as) gelip yüce Allah’ın kitabı olan Kuran-ı Kerim’den şu ilk ayetleri nazil etmiştir: “Oku...”   -> Devamı...

İslam-i Sanatlar

Moschee Cordoba - wikimedia

İslam’daki resim yasağı, müslümanların bir çok değişik ve kendine has sanat türlerini geliştirmelerine vesile olmuştur. Hât, tezyini, minyatür, halı, çini veya İslam mimarlık sanatları
gibi

Download

download

Sizlere yararlı bulduğumuz bazı elektronik kitapları indirmeniz için hazırlayıp burada sunduk. Yüce Allah bu kitapların yazarlarınden ve elektronik şekle getiren kardeşlerden razı olsun.